سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه خدمات الکترونیک
پنج‌شنبه, 5 اسفند 1395

فهرست


هواشناسی


پروژه های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی

لیست خدمات

سایتهای مرتبط با خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

ردیف 
 
شرح خدمات 
 
آدرس اینترنت 
 
 آدرس داخلی(اینترانت)
 
 
  دسته بندی خدمت
 
 اطلاع رسانی
تعاملی
تراکنشی
 1  صدور مجوزهای الکترونیکی
 http://website.jkker.org/  √  √  √
 2  نظام آماری سازمان  http://db.kermanshah.maj.ir/  http://db.kermanshah.maj.ir/  √  √  √
 3  خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی  http://es.maj.ir/  http://10.7.234.71/  √  √  √
 4  سیستم هوشمند توزیع نهاده ها  http://hoshmand.assc.ir/    √    √
 5  سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور
 http://samatir.ir
 
 √    
6 ارتباط مردم با دولت(سامد) http://www.saamad.ir/ http://10.80.160.220/portal  √  √  
7 مکاتبات اداری در شبکه دولت  -- http://10.80.16.3/  √    
8 پورتال خدمات امور اراضی  http://arazi.maj.ir/ http://10.7.234.9/  √    
9 سیستم جامع نقلیه وزارت جهاد کشاورزی http://transport.apps.maj.ir/
 √    √
10 سامانه اطلاع رسانی طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه http://www.ttkk.ir/     http://srvstt.jkker.org/ttkk2/fa/index.aspx  √    
 11  شناسایی مصرف کنندگان سوخت
 http://agri.tejaratasan.ir    √  √  
 12  ثبت و تأیید حواله های سوخت بخش کشاورزی
 http://tejaratasan.ir    √  √  
 13  سامانه هوشمند شناسنامه بهره بردار
 http://shenasnameh1.maj.ir
 http://shenasnameh1.maj.ir  √  √  √
 14       سامانه دریافت فیش حقوق کارکنان
 http://fishhog.org/
   √  √            
 15       سیستم خدمات الکترونیک سامان امور اراضی  /http://es.laoi.ir    √ √   √
 16  سامانه ثبت درخواست متقاضی تسهیلات بانکی  http://rrbf.maj.ir    √  √
 17  سیستم برنامه ریزی و نظارت بر صنعت مرغ گوشتی  http://poultry.apps.maj.ir/interface/login.aspx  

   

اطلاعات تماس

پست الکترونيک سازمان : jkker@kermanshah.maj.ir
 
نشانی : كرمانشاه ميدان سپاه بلواركشاورز سازمان جهاد كشاورزی - كد پستي 48331-67158

تلفن : 38358340- 38358370- 38358380 - 083

فاكس : 38375938 - 38370268 - 083

دريافت پيامك اداره روابط عمومي : 09356298589پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سامانه سامد

 وزارت جهاد کشاورزی

درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

نظرسنجي


كيفيت پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟كيفيت اطلاع رساني در بخشهاي مختلف پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ارسال راي 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0