جستجو :         
  

پیوندهای نظام


فهرست


كاربران آنلاين
تعداد کاربران شناخته نشده (0)
تعداد کاربران شناخته شده (0)


نظرسنجي

كيفيت پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟كيفيت اطلاع رساني در بخشهاي مختلف پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ارسال راي


لیست خدمات الکترونیک
سایتهای مرتبط با خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

ردیف 
 
شرح خدمات 
 
آدرس اینترنت 
 
 آدرس داخلی(اینترانت)
 
 
  دسته بندی خدمت
 
 اطلاع رسانی
تعاملی
تراکنشی
 1  صدور مجوزهای الکترونیکی
 http://website.jkker.org/  √  √  √
 2  نظام آماری سازمان  http://db.kermanshah.maj.ir/  http://db.kermanshah.maj.ir/  √  √  √
 3  خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی  http://es.maj.ir/  http://10.7.234.71/  √  √  √
 4  سیستم هوشمند توزیع نهاده ها  http://hoshmand.assc.ir/    √    √
 5  سیستم برنامه ریزی و نظارت بر صنعت طیور  http://poultry.apps.maj.ir/  http://10.7.234.37/  √    
6 ارتباط مردم با دولت(سامد) http://www.saamad.ir/ http://10.80.160.220/portal  √  √  
7 مکاتبات اداری در شبکه دولت  -- http://10.80.16.3/  √    
8 پورتال خدمات امور اراضی  http://arazi.maj.ir/ http://10.7.234.9/  √    
9 سیستم جامع نقلیه وزارت جهاد کشاورزی http://transport.apps.maj.ir/
 √    √
10 سامانه اطلاع رسانی طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه http://www.ttkk.ir/     http://srvstt.jkker.org/ttkk2/fa/index.aspx  √    
 11  شناسایی مصرف کنندگان سوخت
 http://agri.tejaratasan.ir    √  √  
 12  ثبت و تأیید حواله های سوخت بخش کشاورزی
 http://tejaratasan.ir    √  √  
 13  سامانه هوشمند شناسنامه بهره بردار
 http://shenasnameh.maj.ir  http://shenasnameh1.maj.ir  √  √  √
 14  سامانه دریافت فیش حقوق کارکنان
 http://jkf.ir    √  √  


اطلاعات تماس
پست الکترونيک سازمان : jkker@kermanshah.maj.ir
 
نشانی : كرمانشاه ميدان سپاه بلواركشاورز سازمان جهاد كشاورزی - كد پستي 48331-67158

تلفن : 8358340- 8358370- 8358380

فاكس : 8375938 - 8370268

دريافت پيامك اداره روابط عمومي : 09356298589
پیوندها


 

 سایر پایگاههای سازمان


سايتهاي مرتبط


پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
DOURAN Portal V3.9.7.9